TERUGBETALING

Sinds 2007 worden consultaties deels terugbetaald. De terugbetaling hangt af van het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten.

Ziekenfonds

Terugbetalingsinfo

Bond Moyson

Eenmalige terugbetaling van 50 % van de kosten voor consultaties terugbetaald tot maximaal 250 euro, mits voorschrift van de huisarts/specialist.

Liberale mutualiteit

Per kalenderjaar worden 6 consultaties terugbetaald aan 10 euro per consultatie.

CM

Een eenmalige terugbetaling van 40 euro voor 4 consultaties. Bezit je de extra verzekering CM-Medikoplan, dan geniet je een JAARLIJKSE tegemoetkoming van 40 euro na 4 consultaties

Partena

Om de 2 kalenderjaren een tegemoetkoming van 40 euro na 4 consultaties. Extra terugbetaling voor chronische ziekte Obesitas.

Onafhankelijke ziekenfonds

Per kalenderjaar worden 2 consultaties met een maximum van 25 euro terugbetaald, als het BMI hoger of gelijk is aan 25.

Vlaams en neutraal ziekenfonds

Per kalenderjaar worden 5 consultaties terugbetaald aan 10 euro per consultatie.

Neutraal ziekenfonds 

Per kalenderjaar worden 5 consultaties terugbetaald aan 10 euro per consultatie.

EXTRA

Mensen in het zorgtraject diabetes, de diabetespas of het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie genieten een verhoogde tegemoetkoming, mits doorverwijzing van de huisarts. Voor meer info, contacteer me of vraag mij ernaar in de praktijk.